اطلاعات عمومی

حکم سنگساری در اسلام

از انجا که در بعضی از سایتها مشاهده نموده ام که سنگسار کردن را عملی قصی و سنگدلانه میدانن  و به همین خاطر دین سراسر لطف و محبت اسلام را خشک و سخت معرفی مکنند لازم دانستم شرایط سنگسار کردن در اسلام را توضیح دهم تاابهام بوجود امده برطرف شود انشاالله.

عواقب رواج زنا در جامعه از لسان امام رضا (ع)

1.       ارتکاب قتل به واسطه ی سقط جنین

2.       برهم خوردن نظام خانوادگی و خویشاوندی

3.       ترک تربیت فرزندان 

4.       از بین رفتن موازین ارث

 حضرت علی(ع) ترک زنا را مایه ی استحکام خانواده و ترک هم جنس بازی را عامل حفظ نسل می داند.

در آیه 2و3 از سوره نور می خوانیم:

هریک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید در اجرای حکم خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوزی نشوید و هنگان کیفر آن دو گروهی از مومنان حاضر و ناظر باشند. مرد زناکار ، جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نکند . و زن زناکار جز مرد زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد. واین (زنا شویی ) بر مومنان حرام است.

توضیح:

حکم این آیه در مورد کسی است که  به زناکاری شهرت دارد و اگر زنا کارتوبه کند مانند دیگران می تواند با فرد دلخواهش ازدواج کند، گرچه در ایات قبل سخن از کیفر زناکاران امده است اما اثبات زنا امری آسان و سهل نیست بلکه چهار نفر عادل به تحقق آن گواهی دهند و اگر کمتر از چهار نفر  در دادگاه حاضر شوند هر کدام هشتاد ضربه شلاق می خورند.

از امام صادق (ع) پرسیدند چرا برای اثبات قتل دو شاهد لازم است و برای زنا چهار شاهد؟ فرمودند: با ثابت شدن قتل یک نفر به کیفر می رسد اما با اثبات زنا دو نفر.

و در ایه 5 تا 10همین سوره چنین می خوانیم :

مگر کسانی که پس از آن ( تهمت زدن ) توبه کنند و در مقام اصلاح  بر ایند که قطعا خداوند آمرزنده و مهربان است.(5)

و کسانی که به همسران خود نسبت زنا دهند و جز خودشان شاهدی نداشته باشند گواهی هر یک از آنان چنین است که چهار مرتبه به خدا سوگند یاد کند که از راستگویان است(6) و پنجمین بار (بگوید) لعنت خدا بر او اگر از دروغگویان باشد.(7)

و عذاب (سنگسار) را از آن  زن دفع می کند ، اینکه او ( در مقام دفاع ) چهار بار به خدا قسم بخورد شوهرش ( در این نسبتی که به او میدهد) از دروغگویان است .(8) و مرتبه پنجم (بگوید ) غضب خدا بر او باد اگر شوهرش از راستگویان باشد. (9) و اگر فضل و رحمت  خداوندبر شما نبود و اینکه خداوند توبه پذیر و حکیم است .(رسوا می شدید و نظام خانوادگی شما مختل میشد) 10

توضیح :

اولا متوجه می شویم که گنهکاران به بن بست نمی رسند. و حفظ آبرو در اسلام مورد توجه قرار گرفته و هر کس نمی تواند براحتی به کسی تهمت بزند و سنگسار شدن شامل کسانی میشود که اولا به این کار شهرت داشته باشند و توبه هم نکنند و از طرفی حتما 4 مرد عادل گواهی دهند که آنها این کار را کرده اند

پس می بینید که اسلام دین مهربانی و گذشت و خواهان برقراری امنیت و سلامت در جامعه  است و دشمنان اسلام در طول تاریخ خواسته اند تا اسلام را دینی خشن و خشک جلوه دهند

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۷ساعت   توسط یاس  |